Thông tin cần biết

– PGNHS Mẫu số 600: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT;

– PGNHS Mẫu số 600a: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Báo giảm);

– PGNHS Mẫu số 600b: Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Điều chỉnh mức đóng);

– PGNHS Mẫu số 601: Truy Thu BHXH, BHYT,BHTN, BHTNLĐ, BNN (trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN);

– PGNHS Mẫu số 601a: Truy thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN (Trường hợp điều chỉnh tăng tiền lương đã đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN);

– PGNHS Mẫu số 602: Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện; Cấp sổ BHXH;

– PGNHS Mẫu số 603: Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT;

– PGNHS Mẫu số 605: Đăng ký đóng BHXH bắt buộc (Người lao động có thời hạn ở nước ngoài);

– PGNHS Mẫu số 606: Hoàn trả tiền đã đóng (Đối với người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia BHYT theo hộ gia đình và người được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT);

– PGNHS Mẫu số 606a: Hoàn trả tiền đã đóng (Đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN).

Nguồn: BHXH TP.HCM

Danh sách tải về

  • Tải về File word 10 biểu mẫu về BHXH, BHYT áp dụng từ 15/9/2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *