Mục đích của mẫu báo cáo thành tích cá nhân

Báo cáo thành tích cá nhân là văn bản tổng hợp các thành tích của bản thân đạt được trong một khoản thời gian xác định được trình bày gửi đến cấp trên nhằm mục đích khen thưởng, đề xuất nhận bằng khen,… Việc trình bày này được thể hiện một cách ngắn gọn, sơ lược và có căn cứ chứng minh.

Nội dung của mẫu báo cáo thành tích cá nhân

Mỗi mẫu báo cáo thành tích cá nhân tùy theo mục đích và đối tượng mà sẽ có hình thức trình bày và nội dung tương ứng. Tuy nhiên, nội dung của mẫu báo cáo thành tích cá nhân cơ bản gồm:

– Tên báo cáo;

– Các thông tin cá nhân: Họ tên, giới tính, ngày sinh, nơi thường trú, đơn vị, chức vụ hiện tại, thời gian công tác…

– Những khó khăn, thuận lợi trong quá trình hoàn thành công việc

– Quyền hạn, nhiệm vụ, trách nhiệm của bản thân trong công việc được giao.

– Thành tích của cá nhân: Sơ lược, nêu lên được những thành tích mà cá nhân đã đặt được.

– Chữ ký, xác nhận của người báo cáo/ Thủ trưởng đơn vị/ cấp trình khen.

Nguyên tắc khen thưởng cá nhân

Căn cứ Điều 3 Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định về nguyên tắc khen thưởng cá nhân như sau:

– Hình thức khen thưởng phải phù hợp với đối tượng, chức năng, nhiệm vụ được giao của tập thể, cá nhân và thành tích đạt được.

– Khen thưởng phải căn cứ vào điều kiện, tiêu chuẩn và thành tích đạt được, không nhất thiết phải có hình thức khen thưởng mức thấp mới được khen thưởng mức cao hơn.

Chú trọng khen thưởng tập thể nhỏ và cá nhân là người trực tiếp lao động, sản xuất, học tập, công tác hoặc chiến đấu, phục vụ chiến đấu.

Không tặng thưởng nhiều hình thức cho một thành tích đạt được.

Hình thức khen thưởng theo đợt, chuyên đề không tính làm điều kiện, tiêu chuẩn đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước.

Khi có nhiều cá nhân, tập thể cùng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì lựa chọn cá nhân nữ hoặc tập thể có tỷ lệ nữ từ 70% trở lên để xét khen thưởng.

Đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý là nữ thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được giảm 1/3 thời gian so với quy định chung;

Trường hợp quy định tuổi nghỉ hưu cao hơn thì thời gian giữ chức vụ để xét khen thưởng quá trình cống hiến được thực hiện theo quy định chung.

Mẫu báo cáo thành tích khen thưởng cá nhân và cách ghi

– Bản báo cáo thành tích đảng viên

– Bản báo cáo thành tích cá nhân đề nghị tặng Giấy khen khi có thành tích thực hiện nhiệm vụ công tác (Mẫu 02 Nghị định 91/2017/NĐ-CP)

– Bản báo cáo thành tích cá nhân đề nghị tặng hoặc truy tặng Huân chương cho cá nhân có quá trình cống hiến (Mẫu 03 Nghị định 91/2017/NĐ-CP)

– Bản báo cáo thành tích cá nhân đề nghị phong tặng (truy tặng) danh hiệu Anh hùng (Mẫu 05 Nghị định 91/2017/NĐ-CP)

– Bản báo cáo thành tích cá nhân đề nghị tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc đột xuất (Mẫu 06 Nghị định 91/2017/NĐ-CP)

– Bản báo cáo thành tích cá nhân đề nghị khen thưởng theo đợt thi đua hoặc theo chuyên đề (Mẫu 07 Nghị định 91/2017/NĐ-CP)

– Bản báo cáo thành tích cá nhân nước ngoài đề nghị khen thưởng Giấy khen (Mẫu 09 Nghị định 91/2017/NĐ-CP)

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu báo cáo thành tích đảng viên
  • Tải về Mẫu 02
  • Tải về Mẫu 03
  • Tải về Mẫu 05
  • Tải về Mẫu 06
  • Tải về Mẫu 07
  • Tải về Mẫu 09

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *