Mẫu xác nhận lương là gì?

Mẫu xác nhận lương (hay mẫu xác nhận thu nhập) là mẫu văn bản được dùng để chứng minh tài chính, xác định mức thu nhập thực tế, mức lương được nhận hàng tháng của người lao động ở doanh nghiệp, cơ quan hoặc tổ chức.

Mẫu xác nhận mức lương sẽ do người lao động lập và yêu cầu người sử dụng lao động xác nhận mức lương hành tháng thực tế của người lao động trong cơ quan, doanh nghiệp nhằm chứng minh tài chính của người đó.

Mẫu xác nhận lương mới nhất năm 2023 và cách ghi

Tùy mục đích sử dụng mẫu, người lao động sẽ lập mẫu xác nhận lương và yêu cầu người sử dụng lao động xác nhận mức lương hành tháng thực tế của mình.

* Hướng dẫn cách ghi mẫu xác nhận lương mới nhất năm 2023

(1) Phụ thuộc vào việc người lao động đang làm việc cho doanh nghiệp hay cơ quan, tổ chức, có thể gửi tới Ban Giám đốc hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị.

(2) Tương tự mục (1), có thể là doanh nghiệp, cơ quan hoặc tổ chức, tuy nhiên, người khai phải ghi đúng tên công ty, cơ quan, tổ chức theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập.

(3) Ghi đúng địa chỉ trụ sở theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập.

(4) Ghi số điện thoại cố định của doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức.

(5) Ghi cụ thể phòng, ban, bộ phận làm việc của người khai.

(6) Ghi cụ thể chức danh, chức vụ của người khai: trưởng phòng, phó phòng, nhân viên, chuyên viên,…

(7) Nếu không làm việc theo một trong những hợp đồng nêu trên, người khai phải ghi rõ hình thức làm việc của mình: hợp đồng lao động theo mùa vụ, hợp đồng lao động theo công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng, hợp đồng cộng tác viên,…

(8) Mức lương chính theo hợp đồng lao động hoặc quyết định bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ,…

(9) Ghi chính xác tổng các khoản thu nhập khác ngoài mức lương chính theo hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm, phân công nhiệm vụ,…

(10) Người khai diễn giải chi tiết nguồn gốc của các khoản thu nhập khác, có thể là phụ cấp (phụ cấp trách nhiệm, phụ cấp độc hại, phụ cấp xăng xe, điện thoại, nhà ở,…), doanh số, tiền hoa hồng, lương tăng ca, thưởng,…

(11) Tùy thuộc vào mục đích của người xin xác nhận, có thể là: chứng minh tài chính, chứng minh đủ điều kiện mua nhà ở xã hội, khả năng nhận nuôi con nuôi, làm hồ sơ định cư ở nước ngoài, vay vốn ngân hàng, xác nhận thu nhập khi tranh chấp quyền nuôi con,…

Ngoài mẫu trên, quý khách hàng có thể tham khảo thêm các mẫu dưới đây:

Các hình thức trả lương cho người lao động

Theo Điều 54 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, hình thức trả lương theo Điều 96 Bộ luật Lao động 2019 được quy định cụ thể như sau:

(1) Căn cứ vào tính chất công việc và điều kiện sản xuất, kinh doanh, người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận trong hợp đồng lao động hình thức trả lương theo thời gian, theo sản phẩm và trả lương khoán như sau:

– Tiền lương theo thời gian được trả cho người lao động hưởng lương theo thời gian, căn cứ vào thời gian làm việc theo tháng, tuần, ngày, giờ theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động, cụ thể:

+ Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc;

+ Tiền lương tuần được trả cho một tuần làm việc.

Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương tuần được xác định bằng tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần;

+ Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc.

Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn.

Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tuần thì tiền lương ngày được xác định bằng tiền lương tuần chia cho số ngày làm việc trong tuần theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

+ Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc.

Trường hợp hợp đồng lao động thỏa thuận tiền lương theo tháng hoặc theo tuần hoặc theo ngày thì tiền lương giờ được xác định bằng tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 105 Bộ luật Lao động 2019.

– Tiền lương theo sản phẩm được trả cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm, căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao.

-Tiền lương khoán được trả cho người lao động hưởng lương khoán, căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành.

(2) Tiền lương của người lao động theo các hình thức trả lương quy định tại (1) được trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng.

Người sử dụng lao động phải trả các loại phí liên quan đến việc mở tài khoản và chuyển tiền lương khi chọn trả lương qua tài khoản cá nhân của người lao động.

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu xác nhận lương mới nhất năm 2023
  • Tải về Mẫu xác nhận lương mới nhất năm 2023 (Mẫu 1)
  • Tải về Mẫu xác nhận lương mới nhất năm 2023 (Mẫu 2)
  • Tải về Mẫu xác nhận lương mới nhất năm 2023 (Mẫu 3)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *