Thông tin cần biết

Tờ trình là văn bản sử dụng mẫu 1.4 Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP.

Cách viết tờ trình:

(1) Tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

(2) Tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành văn bản.

(3) Chữ viết tắt tên loại văn bản.

(4) Chữ viết tắt tên cơ quan, tổ chức hoặc chức danh nhà nước ban hành văn bản.

(5) Địa danh.

(6) Trích yếu nội dung văn bản.

(7) Nội dung văn bản.

(8) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).

(9) Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu tờ trình

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *