Mẫu thông báo nghỉ Tết Dương lịch năm 2024 mới nhất

Sau đây là các mẫu thông báo nghỉ Tết Dương lịch năm 2024 có thể tham khảo như sau:

* Mẫu thông báo nghỉ Tết Dương lịch năm 2024 với cơ quan nhà nước theo Mẫu tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 30/2020/NĐ-CP như sau:

* Mẫu thông báo nghỉ Tết Dương lịch năm 2024 với công ty, doanh nghiệp:

* Mẫu thông báo nghỉ Tết Dương lịch năm 2024 với sinh viên:

Tết Dương lịch năm 2024 thì người lao động sẽ được nghỉ bao nhiêu ngày?

Theo khoản 1 Điều 112 Bộ luật Lao động 2019 quy định người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngày lễ, tết sau đây:

– Tết Dương lịch: 01 ngày (ngày 01 tháng 01 dương lịch);

– Tết Âm lịch: 05 ngày;

– Ngày Chiến thắng: 01 ngày (ngày 30 tháng 4 dương lịch);

– Ngày Quốc tế lao động: 01 ngày (ngày 01 tháng 5 dương lịch);

– Quốc khánh: 02 ngày (ngày 02 tháng 9 dương lịch và 01 ngày liền kề trước hoặc sau);

– Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: 01 ngày (ngày 10 tháng 3 âm lịch).

Theo quy định trên thì Tết Dương lịch thì người lao động sẽ được nghỉ 01 ngày (ngày 01/01).

Tuy nhiên, ngày 01/01/2024 rơi vào ngày thứ 2 vì thế trong trường hợp người lao động có ngày nghỉ hằng tuần là thứ 7 và chủ nhật thì sẽ được nghỉ tổng cộng 03 ngày liên tiếp (từ ngày 30/12/2023 – hết ngày 01/01/2024); trường hợp người lao động có ngày nghỉ hằng tuần là chủ nhật thì được nghỉ tổng cộng 02 ngày (từ ngày 31/12/2023 – hết ngày 01/01/2024).

Quy định về nghỉ hằng năm của người lao động

Theo Điều 113 Bộ luật Lao động 2019 quy định về nghỉ hằng năm như sau:

– Người lao động làm việc đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau:

+ 12 ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường;

+ 14 ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

+ 16 ngày làm việc đối với người làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

– Người lao động làm việc chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ lệ tương ứng với số tháng làm việc.

– Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

– Người sử dụng lao động có trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tham khảo ý kiến của người lao động và phải thông báo trước cho người lao động biết. Người lao động có thể thỏa thuận với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần.

– Khi nghỉ hằng năm mà chưa đến kỳ trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương theo quy định tại khoản 3 Điều 101 Bộ luật Lao động 2019.

– Khi nghỉ hằng năm, nếu người lao động đi bằng các phương tiện đường bộ, đường sắt, đường thủy mà số ngày đi đường cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời gian đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm.

Thời giờ làm việc bình thường của người lao động

Thời giờ làm việc bình thường của người lao động theo Điều 105 Bộ luật Lao động 2019 như sau:

– Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.

– Người sử dụng lao động có quyền quy định thời giờ làm việc theo ngày hoặc tuần nhưng phải thông báo cho người lao động biết; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày và không quá 48 giờ trong 01 tuần.

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ đối với người lao động.

– Người sử dụng lao động có trách nhiệm bảo đảm giới hạn thời gian làm việc tiếp xúc với yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại đúng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và pháp luật có liên quan.

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu 1
  • Tải về Mẫu 2
  • Tải về Mẫu 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *