Mẫu thông báo nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2024 chi tiết nhất

Hiện nay, không có quy định cụ thể doanh nghiệp phải thông báo lịch nghỉ lễ, tết cho người lao động. Tuy nhiên, để đảm bảo thống nhất phương án, lịch nghỉ lễ, tết và thời gian quay trở lại làm việc, doanh nghiệp sẽ có thông báo chính thức đến người lao động, khách hàng lịch nghỉ lễ, tết của doanh nghiệp.

Quý khách hàng có thể tham khảo các mẫu thông báo nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2024 sau đây:

– Thông báo nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2024 dành cho doanh nghiệp;

– Thông báo nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2024 dành cho khách hàng;

– Thông báo nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2024 dành cho sinh viên.

Thông báo nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2024

Theo đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đưa ra các nội dung thông báo chính thức nghỉ 5 ngày nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2024 như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Công văn 2450/VPCP-KGVX ngày 12/4/2024 của Văn phòng Chính phủ về việc đề xuất hoán đổi ngày làm việc dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo để các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp thực hiện lịch hoán đổi ngày làm việc như sau:

– Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập (sau đây gọi là công chức, viên chức) được hoán đổi ngày làm việc từ ngày thứ Hai (29/4/2024) sang ngày thứ Bảy (04/5/2024).

Như vậy, dịp nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 công chức, viên chức được nghỉ 05 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 27/4/2024 đến hết thứ Tư ngày 01/5/2024 (làm bù vào ngày thứ Bảy 04/5/2024).

– Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân, trong đó lưu ý cử cán bộ, công chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra. Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần thì căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, theo đúng quy định của pháp luật.

– Khuyến khích người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp áp dụng thời gian nghỉ lễ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024 cho người lao động như quy định đối với công chức, viên chức nhưng đảm bảo thực hiện đầy đủ các chế độ cho người lao động theo quy định của pháp luật, khuyến khích những thỏa thuận có lợi hơn cho người lao động.

Như vậy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập chính thức được nghỉ 05 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 27/4/2024 đến hết thứ Tư ngày 01/5/2024 và phải làm bù vào ngày thứ Bảy 04/5/2024.

Đối với người lao động tại doanh nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ lễ 5 ngày liên tiếp như cán bộ, công chức, viên chức.

(Thông báo 1570/TB-BLĐTBXH năm 2024)

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu thông báo dành cho danh nghiệp
  • Tải về Mẫu thông báo dành cho khách hàng
  • Tải về Mẫu thông báo dành cho sinh viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *