Tem điện tử là gì?

Theo khoản 1 Điều 3 Thông tư 23/2021/TT-BTC thì tem điện tử là tem có dấu hiệu nhận biết bằng mắt thường và có chứa các thông tin, dữ liệu điện tử được tra cứu trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan để phục vụ công tác quản lý của doanh nghiệp, người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước.

Nguyên tắc dán tem điện tử với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước

Theo điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư 23/2021/TT-BTC thì nguyên tắc dán tem điện tử với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước như sau:

Rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu phải dán tem điện tử theo quy định tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu phải được đóng thành chai (bao gồm cả hũ, bình, lọ, can, túi, hộp, thùng), dưới đây gọi chung là chai rượu. Mỗi chai rượu được dán một (01) con tem điện tử. 

Trường hợp chai rượu có sử dụng màng bóng kính bọc bên ngoài thì tem điện tử phải được dán vào chai trước khi được đóng màng bóng kính phủ bên ngoài. Tem điện tử rượu được dán vắt qua nơi rượu có thể được lấy ra trên bao bì chứa sản phẩm rượu (nắp chai, nắp hũ, nắp bình, vòi rượu hoặc vị trí tương tự) đảm bảo khi mở nắp thì tem sẽ rách và không thể sử dụng lại.

Mẫu tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước mới nhất

Mẫu tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước được trình bày tại Phụ lục 2 ban hành kèm Thông tư 23/2021/TT-BTC như sau:

Đơn vị thực hiện dán tem điện tử với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước

Theo điểm d khoản 4 Điều 3 Thông tư 23/2021/TT-BTC quy định về đơn vị thực hiện dán tem điện tử với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước như sau:

Đối với rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước: tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất rượu (bao gồm Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp) để tiêu thụ trong nước, sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân sản xuất rượu trong nước phải thực hiện dán tem điện tử đúng quy định cho sản phẩm rượu tại địa điểm sản xuất sau khi rượu được đóng chai và trước khi đưa sản phẩm rượu đi tiêu thụ trong nước.

Nguyên tắc quản lý, sử dụng tem điện tử

Nguyên tắc quản lý, sử dụng tem điện tử theo Điều 4 Thông tư 23/2021/TT-BTC như sau:

* Nguyên tắc quản lý

– Tổng cục Hải quan thực hiện in, phát hành tem điện tử thuốc lá nhập khẩu, tem điện tử rượu nhập khẩu và thực hiện bán tem điện tử thuốc lá nhập khẩu, tem điện tử rượu nhập khẩu cho các doanh nghiệp, tổ chức được phép nhập khẩu sản phẩm thuốc lá, sản phẩm rượu hoặc được mua hàng tịch thu, bán đấu giá của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

– Tổng cục Thuế thực hiện in, phát hành tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước, tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước và thực hiện bán tem điện tử thuốc lá sản xuất để tiêu thụ trong nước, tem điện tử rượu sản xuất để tiêu thụ trong nước cho các tổ chức, cá nhân có Giấy phép sản xuất theo quy định của pháp luật.

– Tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu sản phẩm rượu, sản phẩm thuốc lá hoàn toàn chịu trách nhiệm về quản lý, sử dụng, truyền các dữ liệu thông tin tem điện tử về cơ quan quản lý theo quy định.

* Nguyên tắc sử dụng tem điện tử của tổ chức, cá nhân

– Sử dụng tem điện tử đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định tại Thông tư 23/2021/TT-BTC.

– Không tự ý trao đổi, mua, bán, vay, mượn tem điện tử.

– Không cố ý làm mất hoặc cố ý làm hư hỏng tem điện tử được bán.

Danh sách tải về

  • Tải về Phụ lục 2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *