Thông tin cần biết

Ảnh chụp một phần Mẫu Phiếu sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng Covid-1 mới nhất

Theo đó, Mẫu phiếu tại Quyết định 3445/QĐ-BYT thay thế mẫu Phiếu sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 2995/QĐ-BYT ngày 18/6/2021.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Đã có: Mẫu Phiếu sàng lọc trước tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 áp dụng từ ngày 10/8/2021

Ngoài ra, theo hướng dẫn tại Quyết định 3355/QĐ-BYT, năm 2021-20222 có 16 nhóm đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin Covid-19 gồm:

(1) Người làm việc trong các cơ sở y tế, ngành y tế (công lập và tư nhân);

(2) Người tham gia phòng chống dịch (Thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, người làm việc ở các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết, điều tra dịch tễ, tổ Covid dựa vào cộng đồng, tình nguyện viên, phóng viên…);

(3) Lực lượng Quân đội;

(4) Lực lượng Công an;

(5) Nhân viên, cán bộ ngoại giao của Việt Nam và thân nhân được cử đi nước ngoài; người làm việc trong các cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự, các tổ chức quốc tế hoạt động tại Việt Nam;

(6) Hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh;

(7) Người cung cấp dịch vụ thiết yếu: hàng không, vận tải, du lịch; cung cấp dịch vụ điện, nước;

(8) Giáo viên, người làm việc, học sinh, sinh viên tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; lực lượng bác sỹ trẻ; người làm việc tại các cơ quan, đơn vị hành chính; các tổ chức hành nghề luật sư, công chứng, đấu giá… thường xuyên tiếp xúc với nhiều người;

Xem chi tiết tại đây.

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu phiếu sáng lọc tiêm chủng Covid-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *