Viên chức là ai?

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật theo Điều 2 Luật Viên chức 2010.

Khi nào phải kê khai phiếu bổ sung lý lịch viên chức?

Theo khoản 1 Điều 12 Thông tư 07/2019/TT-BNV quy định về việc bổ sung lý lịch viên chức như sau:

– Định kỳ trước ngày 31/12 hàng năm hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về hồ sơ viên chức, đơn vị sử dụng viên chức hướng dẫn viên chức kê khai, bổ sung những thông tin phát sinh trong năm liên quan đến bản thân, quan hệ gia đình, xã hội theo “Phiếu bổ sung lý lịch viên chức”. 

Viên chức phải nộp bổ sung bản sao các văn bằng, chứng chỉ được cấp trong năm (nếu có) cùng với “Phiếu bổ sung lý lịch viên chức”.

– Trường hợp các thông tin phát sinh do viên chức tự kê khai không đầy đủ, không chính xác hoặc có sự gian lận thì người tự kê khai phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Như vậy, viên chức phải kê khai phiếu bổ sung lý lịch viên chức định kỳ trước ngày 31/12 hàng năm theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về hồ sơ viên chức, đơn vị sử dụng viên chức về những thông tin phát sinh trong năm liên quan đến bản thân, quan hệ gia đình, xã hội .

Mẫu phiếu bổ sung lý lịch viên chức

Mẫu phiếu bổ sung lý lịch viên chức được quy định theo Mẫu HS03-VC/BNV tại Thông tư 07/2019/TT-BNV như sau:

Hướng dẫn viết phiếu bổ sung lý lịch viên chức

* Phần đầu phiếu:

– Ghi rõ tên cơ quan quản lý viên chức, tên đơn vị sử dụng viên chức và số hiệu viên chức.

– Tên Phiếu bổ sung lý lịch viên chức cần ghi rõ thời gian từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào.

– Các thông tin về cá nhân viên chức:

+ Họ và tên khai sinh: ghi theo Giấy khai sinh.

+ Các thông tin về ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi ở hiện tại.

+ Nêu rõ chức vụ, chức danh mà viên chức đang đảm nhiệm.

+ Ghi rõ chức danh nghề viên chức, mã số, bậc lương, hệ số lương, ngày hưởng lương, phụ cấp chức vụ và các khoản phụ cấp khác.

+ Các thông tin về kết nạp Đảng: ghi rõ ngày kết nạp Đảng và ngày chuyển Đảng chính thức.

* Phần nội dung chính:

+ Ghi rõ toàn bộ những thay đổi về chức danh, chức vụ, cơ quan công tác: 

Viên chức ghi cụ thể các chức danh, chức vụ mà mình được bổ nhiệm, bầu cử, miễn nhiệm hoặc điều động công tác; những thay đổi về nội dung công việc, đơn vị công tác, các danh hiệu được phong tặng… theo thời gian được yêu cầu kê khai.

– Ghi rõ những thay đổi trong việc học tập nhằm nâng cao trình độ chuyên môn. Viên chức kê khai ghi rõ: tên trường, tên chuyên ngành đào tạo, thời gian học, hình thức đào tạo, văn bằng, chứng chỉ được cấp sau khóa học.

– Viên chức ghi rõ những khen thưởng, kỷ luật mới (nếu có).

– Viên chức khai chi tiết về thời gian công tác ở nước ngoài: Viên chức ghi rõ thời gian bắt đầu và kết thúc chuyến công tác (chỉ kê khai những chuyến đi trên 6 tháng), ghi rõ đến nước nào, làm gì, tại cơ quan, tổ chức nào.

– Tình trạng sức khỏe ở thời điểm hiện tại: Ghi cụ thể về tình trạng sức khỏe, các bệnh mãn tính cũng như thông tin cơ bản về nhóm máu, chiều cao, cân nặng.

– Về kinh tế bản thân: Kê khai những phát sinh về tài sản mới như nhà đất, các tài sản giá trị lớn… mà bản thân viên chức có do tự mua hay được thừa kế, được cho.

– Những thay đổi về gia đình: Ghi cụ thể những thay đổi về số lượng thành viên, về kinh tế, chính trị của các thành viên trong gia đình viên chức.

* Phần cuối phiếu:

– Viên chức khai ghi rõ địa điểm, ngày tháng năm rồi ký và ghi rõ họ tên lên phiếu.

– Thủ trưởng đơn vị sử dụng viên chức ký xác nhận và đóng dấu lên phiếu.

Trách nhiệm của viên chức trong kê khai phiếu bổ sung lý lịch viên chức

Trách nhiệm của viên chức trong kê khai phiếu bổ sung lý lịch viên chức được quy định tại Mục 1 Công văn 4547/LĐTBXH-TCCB ngày 20/11/2020 như sau:

– Tháng 12 hàng năm, công chức, viên chức và người lao động phải kê khai Phiếu bổ sung lý lịch những thông tin phát sinh hoặc thay đổi có liên quan đến bản thân, quan hệ gia đình và xã hội trong năm.

– Nộp cho bộ phận tổ chức cán bộ của đơn vị để bổ sung vào hồ sơ gốc bản sao đã được chứng thực trong thời gian 03 tháng tính đến thời điểm bổ sung: các văn bằng, chứng chỉ, tài liệu phát sinh thuộc thành phần hồ sơ theo quy định (nếu có).

– Trường hợp có các thông tin phát sinh nhưng công chức, viên chức và người lao động không kê khai hoặc có kê khai nhưng không đầy đủ, không chính xác

Hoặc kê khai không trung thực thì công chức, viên chức và người lao động phải chịu trách nhiệm cá nhân trước cơ quan quản lý, sử dụng công chức, viên chức và người lao động và trước pháp luật.

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu phiếu bổ sung lý lịch viên chức

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *