Hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng có phải công chứng, chứng thực?

Việc công chứng, chứng thực hợp đồng do các bên thỏa thuận, trừ hợp đồng mua bán, thuê mua nhà, công trình xây dựng, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất mà các bên là hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 2 Điều 10 của Luật Kinh doanh bất động sản thì phải công chứng hoặc chứng thực.

Nội dung hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng trong kinh doanh bất động sản

Hợp đồng cho thuê nhà, công trình xây dựng phải có các nội dung chính sau đây:

– Tên, địa chỉ của các bên;

– Các thông tin về bất động sản;

– Giá mua bán, cho thuê, cho thuê mua;

– Phương thức và thời hạn thanh toán;

– Thời hạn giao, nhận bất động sản và hồ sơ kèm theo;

– Bảo hành;

– Quyền và nghĩa vụ của các bên;

– Trách nhiệm do vi phạm hợp đồng;

– Phạt vi phạm hợp đồng;

– Các trường hợp chấm dứt, hủy bỏ hợp đồng và các biện pháp xử lý;

– Giải quyết tranh chấp;

– Thời điểm có hiệu lực của hợp đồng.

Căn cứ pháp lý: Điều 17, 18 Luật Kinh doanh bất động sản 2014, Điều 6 Nghị định 02/2022/NĐ-CP.

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *