Mục đích của giấy xác nhận vay vốn sinh viên

Căn cứ theo Điều 1 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg quy định về chính sách xác nhận vay vốn sinh viên như sau:

Chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên được áp dụng để hỗ trợ cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn góp phần trang trải chi phí cho việc học tập, sinh hoạt của học sinh, sinh viên trong thời gian theo học tại trường bao gồm:

– Tiền học phí;

– Chi phí mua sắm sách vở, phương tiện học tập, chi phí ăn, ở, đi lại.

Giấy xác nhận vay vốn sinh viên là mẫu giấy xác nhận việc đăng ký vay vốn của học sinh, sinh viên đúng mục đích của chính sách hỗ trợ vay vốn.

Đối tượng được hỗ trợ vay vốn sinh viên

Tại Điều 2 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg về đối tượng được vay vốn sinh viên như sau:

Học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tại các cơ sở đào tạo nghề được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm:

– Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động.

– Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng:

+ Hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật.

+ Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật.

+ Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật.

– Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi cư trú.

Điều kiện vay vốn

Tại Điều 4 Quyết định 157/2007/QĐ-TTg quy định về điều kiện vay vốn như sau::

– Học sinh, sinh viên đang sinh sống trong hộ gia đình cư trú hợp pháp tại địa phương nơi cho vay có đủ các tiêu chuẩn quy định tại Mục 2.

– Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất phải có giấy báo trúng tuyển hoặc giấy xác nhận được vào học của nhà trường.

– Đối với học sinh, sinh viên từ năm thứ hai trở đi phải có xác nhận của nhà trường về việc đang theo học tại trường và không bị xử phạt hành chính trở lên về các hành vi: cờ bạc, nghiện hút, trộm cắp, buôn lậu.

Phương thức vay vốn sinh viên

Căn cứ Khoản 6 Mục I Hướng dẫn 2162A/NHCS-TD năm 2007 quy định Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) áp dụng theo 2 phương thức cho vay như sau:

– HSSV vay vốn thông qua hộ gia đình:

+ Đại diện hộ gia đình là người trực tiếp vay vốn và có trách nhiệm trả nợ NHCSXH.

+ Người vay không phải thế chấp tài sản nhưng phải gia nhập và là thành viên Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) tại thôn, ấp, bản, buôn (gọi chung là thôn) nơi hộ gia đình đang sinh sống, được Tổ bình xét đủ điều kiện vay vốn, lập thành danh sách đề nghị vay vốn NHCSXH gửi UBND cấp xã xác nhận.

+ Việc cho vay của NHCSXH được thực hiện uỷ thác từng phần qua các tổ chức chính trị – xã hội theo cơ chế hiện hành của NHCSXH.

– Đối với HSSV mồ côi cả cha lẫn mẹ hoặc chỉ mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động được vay vốn và trả nợ trực tiếp tại NHCSXH nơi địa bàn nhà trường đóng trụ sở.

Mẫu giấy xác nhận vay vốn sinh viên

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu giấy xác nhận vay vốn sinh viên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *