Mẫu giấy khám sức khỏe của người lái xe năm 2023

Mẫu giấy khám sức khỏe của người lái xe theo Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT như sau:

>> Tải về mẫu giấy khám sức khỏe của người lái xe tại đây:

Trách nhiệm của nhân viên y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc thực hiện khám sức khỏe cho người lái xe

Trách nhiệm của nhân viên y tế và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong việc thực hiện khám sức khỏe cho người lái xe theo Điều 9 Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT như sau:

– Trách nhiệm của nhân viên y tế

+ Thực hiện đúng nhiệm vụ được người có thẩm quyền phân công.

+ Kiểm tra đối chiếu ảnh trong Giấy khám sức khỏe trước khi thực hiện khám sức khỏe đối với người lái xe.

+ Thực hiện đúng các quy trình, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ để khám sức khỏe, bảo đảm kết quả khám trung thực, chính xác và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết luận của mình.

+ Những trường hợp khó kết luận, bác sỹ khám sức khỏe đề nghị hội chẩn chuyên môn theo quy định.

– Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

+ Thực hiện theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT và chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả khám sức khỏe cho người lái xe do cơ sở mình thực hiện.

+ Lưu trữ hồ sơ khám sức khỏe cho người lái xe, chịu trách nhiệm báo cáo về hoạt động khám sức khỏe cho người lái xe và tổng hợp vào báo cáo chung về hoạt động chuyên môn của cơ sở theo quy định của pháp luật về thống kê, báo cáo.

Trách nhiệm của người lái xe khi khám sức khỏe

Trách nhiệm của người lái xe khi khám sức khỏe theo Điều 10 Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT như sau:

– Cung cấp thông tin đầy đủ, trung thực về tình trạng sức khỏe, tiền sử bệnh, tật của bản thân và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đã cung cấp khi khám sức khỏe.

– Tuân thủ các hướng dẫn, chỉ định của nhân viên y tế trong quá trình thực hiện khám sức khỏe.

– Phải chủ động khám lại sức khỏe sau khi điều trị bệnh, tai nạn gây ảnh hưởng đến việc lái xe.

– Chấp hành yêu cầu khám sức khỏe định kỳ, đột xuất của cơ quan quản lý nhà nước về y tế hoặc cơ quan quản lý nhà nước về giao thông vận tải (Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Sở Giao thông vận tải các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương) hoặc của người sử dụng lao động.

Trách nhiệm của người sử dụng lao động lái xe ô tô khi khám sức khỏe

Trách nhiệm của người sử dụng lao động lái xe ô tô khi khám sức khỏe theo Điều 11 Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT như sau:

– Sử dụng lái xe bảo đảm sức khỏe theo tiêu chuẩn quy định tại Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT.

– Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lái xe ô tô thuộc quyền quản lý theo đúng quy định của pháp luật về lao động.

– Thực hiện việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, đột xuất theo quy định tại khoản 4 Điều 10 Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT.

– Quản lý và theo dõi sức khỏe, hồ sơ sức khỏe của lái xe theo quy định của pháp luật.

Chi phí khám sức khỏe cho người lái xe

Quy định về chi phí khám sức khỏe cho người lái xe theo Điều 14 Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT như sau:

– Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị khám sức khỏe cho người lái xe phải trả chi phí khám sức khỏe cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện việc khám sức khỏe theo mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc theo thỏa thuận giữa hai đơn vị.

– Trường hợp người được khám sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ để lái xe có yêu cầu cấp nhiều hơn một Giấy khám sức khỏe của người lái xe thì phải nộp thêm phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

– Trường hợp thực hiện việc khám sức khỏe cho người lái xe theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư liên tịch 24/2015/TTLT-BYT-BGTVT thì chi phí khám sức khỏe cho người lái xe do cơ quan yêu cầu chi trả.

Danh sách tải về

  • Tải về Phụ lục số 02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *