Thông tin cần biết

Người thuê đất chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin và đề nghị giảm tiền thuê đất của mình, đảm bảo đúng đối tượng được giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định 27/2021.

Hồ sơ giảm tiền thuê đất

– Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2021 của người thuê đất;

– Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất của năm 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *