Thông tin cần biết

* Mẫu giấy đề nghị gia hạn nộp thuế TTĐB với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước:

* Hình thức nộp giấy đề nghị gia hạn:

Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn có thể gửi Giấy đề nghị gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt bằng một trong các phương thức sau:

– Gửi bằng phương thức điện tử đến cơ quan thuế;

– Gửi bản giấy trực tiếp đến cơ quan thuế;

– Gửi qua đường bưu chính đến cơ quan thuế.

* Nơi nộp giấy đề nghị gia hạn:

Người nộp thuế thuộc đối tượng được gia hạn nộp Giấy đề nghị cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp một lần cho toàn bộ các kỳ được gia hạn cùng với thời điểm nộp hồ sơ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định pháp luật về quản lý thuế.

Nghị định 32/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 21/5/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu Giấy đề nghị

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *