Người lao động có quyền nghỉ việc theo luật lao động

Hiện nay, quyền nghỉ việc của người lao động được đề cập tại Điều 35 Bộ luật Lao động 2019 (Quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ của người lao động).

Cụ thể, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau:

– Ít nhất 45 ngày nếu làm việc theo HĐLĐ không xác định thời hạn;

– Ít nhất 30 ngày nếu làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng;

– Ít nhất 03 ngày làm việc nếu làm việc theo HĐLĐ xác định thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng;

– Đối với một số ngành, nghề, công việc đặc thù thì thời hạn báo trước được thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Loại trừ những trường hợp nghỉ việc không cần báo trước (Xem chi tiết tại đây), người lao động muốn nghỉ việc phải tuân thủ thời gian báo trước và nên có đơn xin nghỉ việc.

Hướng dẫn viết đơn xin nghỉ việc mới nhất 2023

Có thể có nhiều dạng mẫu đơn xin nghỉ việc nhưng để đảm bảo nguyện vọng nghỉ việc được gửi tới cấp trên một cách trang trọng, lịch sự thì đơn xin nghỉ việc cần đảm bảo có các nội dung sau đây:

– Quốc hiệu ghi “CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” bằng chữ in hoa, kiểu chữ đứng, đậm.

– Tiêu ngữ ghi “Độc lập – Tự do – Hạnh phúc” được viết bằng chữ in thường, kiểu chữ đứng, đậm; được đặt canh giữa dưới quốc hiệu; chữ cái đầu của các cụm từ được viết hoa, giữa các cụm từ có gạch nối ngắn và có cách chữ; phía dưới có đường kẻ ngang, nét liền, có độ dài bằng độ dài của dòng chữ.

– Dòng chữ “ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC” viết bằng chữ in hoa, kiểu chữ đứng, đậm, căn giữa trang và ngay dưới phần quốc hiệu, tiêu ngữ.

– Nơi/người nhận đơn: ghi “Kính gửi…”. Ở chỗ “…” ghi tên nơi hoặc người nhận đơn có liên quan đến việc giải quyết đơn xin nghỉ việc.

– Thông tin về bản thân:

+ Họ tên;

+ Năm sinh/Tuổi;

+ Chức vụ nào? Thuộc bộ phận/phòng/ban/…

+ Số CMND/CCCD/Hộ chiếu;

+ Chỗ ở (thường trú, tạm trú).

Tùy thuộc theo yêu cầu từng đơn vị, doanh nghiệp mà mức độ chi tiết về thông tin cá nhân trong đơn xin nghỉ việc sẽ khác nhau.

– Lý do xin nghỉ việc:

Đây là nội dung chính của đơn xin nghỉ việc. Tại mục này, người lao động viết lý do xin nghỉ việc một cách rõ ràng, nhưng đảm bảo ngắn gọn.

– Thời gian muốn nghỉ việc và bàn giao trong đơn xin nghỉ việc;

+ Ghi rõ nội dung các công việc bàn giao;

+ Bàn giao công việc cho ai/làm chức vụ gì;

+ Lời cam kết về thông tin đã ghi trên là sự thật và đảm bảo thực hiện;

+ Lời cảm ơn và mong muốn đạt được duyệt đơn xin nghỉ việc

– Ký và ghi rõ họ tên ở cuối đơn xin nghỉ việc.

Đơn xin nghỉ việc có thể gửi trực tiếp bằng bản giấy hoặc bản điện tử, qua email,… tùy vào yêu cầu của từng đơn vị, doanh nghiệp.

Một số mẫu đơn xin nghỉ việc thông dụng năm 2023

Quý vị và các bạn có thể tham khảo một số mẫu đơn xin nghỉ việc năm 2023 tại file đính kèm dưới đây.

Mẫu đơn xin nghỉ việc số 1

Mẫu đơn xin nghỉ việc số 2

Mẫu đơn xin nghỉ việc số 3

Lưu ý: Các mẫu đơn xin nghỉ việc nêu trên chỉ mang tính tham khảo.

>> Mẫu đơn xin thôi việc chuẩn dành cho người lao động 2022

>> Người lao động được nghỉ việc mà không cần phải có lý do

Danh sách tải về

  • Tải về Đơn xin nghỉ việc
  • Tải về Đơn xin nghỉ việc
  • Tải về Đơn xin nghỉ việc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *