Mẫu đơn xin chuyển công tác mới nhất

Mẫu đơn xin chuyển công tác mới nhất có thể tham khảo mẫu sau:

Hướng dẫn cách điền mẫu đơn xin chuyển công tác

Người viết đơn cần điền mẫu đơn xin chuyển công tác theo hướng dẫn như sau:

(1) Kính gửi: 

Cần ghi đầy đủ tên cơ quan hoặc người có thẩm quyền cao nhất.

Ví dụ: 

– Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện X;

– Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Y.

(2) Họ, tên và giới tính: 

– Họ, tên: Viết rõ ràng và in hoa chữ cái đầu của mỗi chữ, ví dụ Nguyễn Văn C.

– Giới tính: Nam hoặc nữ.

(3) Ngày tháng năm sinh: 

Ghi như trong CMND/CCCD.

(4) Nơi sinh:

Ghi như trong giấy khai sinh.

(5) Địa chỉ thường trú:

Ghi địa chỉ thường trú như trên CMND/CCCD.

(6) Nơi ở hiện nay:

Ghi rõ địa chỉ xã/phường/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố đang sinh sống.

(7) Trình độ chuyên môn:

Ghi rõ trình độ đại học/cao đẳng/trung cấp và chuyên môn của mình.

Ví dụ: Trình độ đại học chuyên ngành quản lý nhà nước.

(8) Đơn vị công tác hiện nay:

Điền đầy đủ tên cơ quan đang làm việc.

Ví dụ: Trường tiểu học B.

(9) Chức vụ, công việc đang đảm nhiệm:

Ghi rõ chức vụ, công việc đang làm.

Ví dụ như giáo viên âm nhạc.

(10) Quá trình công tác của bản thân:

Người làm đơn cần ghi rõ quá trình công tác, làm việc của bản thân từ gần nhất.

Đối với công chức, viên chức, giáo viên, công an, bộ đội phải bổ sung thêm một số thông tin liên quan:

– Ngày vào ngành;

– Ngày về đơn vị công tác hiện nay;

– Hệ số lương;

– Mã ngạch.

(11) Lý do chuyển công tác:

Trình bày đầy đủ, chi tiết và hợp lý về lý do muốn chuyển công tác, vì đây là nội dung quan trọng để duyệt đơn.

Ví dụ: hoàn cảnh gia đình, sức khỏe không đảm bảo,…

(12) Đơn vị xin chuyển đến:

Ghi tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức mà người làm đơn muốn chuyển đến.

(13) Kính đề nghị:

Ghi giống phần Kính gửi (1)

(14) Ngày/tháng/năm lập đơn:

Ghi đúng thời gian lập đơn.

(15) Ký tên và ghi rõ họ tên.

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu đơn xin chuyển công tác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *