Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự mới nhất

Mẫu đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự mới nhất là Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định 56/2023/NĐ-CP:

Điều kiện về an ninh trật tự áp dụng chung cho các ngành, nghề

– Được đăng ký, cấp phép hoặc thành lập theo quy định của pháp luật Việt Nam.

– Người chịu trách nhiệm về an ninh, trật tự của cơ sở kinh doanh phải không thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Đối với người Việt Nam:

Đã bị khởi tố hình sự mà các cơ quan tố tụng của Việt Nam hoặc của nước ngoài đang tiến hành điều tra, truy tố, xét xử.

Có tiền án về các tội xâm phạm an ninh quốc gia hoặc các tội khác do lỗi cố ý bị kết án từ trên 03 năm tù trở lên chưa được xóa án tích; đang trong thời gian được tạm hoãn chấp hành hình phạt tù; đang chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ; đang bị quản chế, cấm cư trú, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự theo quyết định của Tòa án.

Đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; có quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong thời gian chờ thi hành quyết định; đang nghiện ma túy; đang được tạm hoãn, tạm đình chỉ chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; đã bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nhưng chưa đủ thời hạn để được coi là chưa bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

+ Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài:

Chưa được cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp phép cư trú.

– Đủ điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

(Điều 7 Nghị định 96/2016/NĐ-CP)

Ngành, nghề phải có điều kiện về phương án bảo đảm an ninh trật tự

Cơ sở kinh doanh các ngành, nghề sau đây phải có phương án bảo đảm an ninh, trật tự, gồm:

– Kinh doanh công cụ hỗ trợ;

– Kinh doanh các loại pháo;

– Kinh doanh súng bắn sơn;

– Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài;

– Kinh doanh casino;

– Kinh doanh dịch vụ đặt cược;

– Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp;

– Kinh doanh tiền chất thuốc nổ;

– Kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ;

– Kinh doanh dịch vụ nổ mìn;

– Kinh doanh dịch vụ vũ trường;

– Kinh doanh dịch vụ lưu trú (đối với cơ sở kinh doanh là doanh nghiệp);

– Kinh doanh súng quân dụng cầm tay hạng nhỏ.

Phương án bảo đảm an ninh, trật tự gồm các nội dung cơ bản sau đây:

– Xác định khu vực, địa bàn, mục tiêu cụ thể cần phải tăng cường để bảo đảm an ninh, trật tự;

– Biện pháp thực hiện;

– Lực lượng phục vụ thường xuyên;

– Phương tiện phục vụ;

– Biện pháp tổ chức, chỉ đạo;

– Biện pháp phối hợp với chính quyền, cơ quan chức năng có liên quan ở địa phương mà cơ sở kinh doanh hoạt động;

– Tình huống giả định khi có vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự xảy ra; công tác huy động lực lượng, phương tiện; biện pháp xử lý.

(Điều 8 Nghị định 96/2016/NĐ-CP)

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu số 03​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *