Mẫu đơn đăng ký thi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu năm 2024

Mẫu đơn đăng ký thi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu năm 2024 sẽ thực hiện theo Mẫu số 03 Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT.

Mẫu này sẽ bao gồm các nội dung chính như sau:

– Họ và tên/Giới tính

– Ngày sinh

– Số thẻ căn cước/hộ chiếu

– Số điện thoại liên hệ

– Email

– Địa chỉ nhận chứng chỉ

– Địa điểm đăng ký dự thi

– Đơn vị tổ chức thi

– Thời gian đăng ký dự thi

Quy định về đăng ký thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu năm 2024

Việc đăng ký thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu được thực hiện theo quy định tại Điều 17 Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT, cụ thể như sau:

(1) Cá nhân có nhu cầu cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu gửi hồ sơ đăng ký thi trên Hệ thống đến đơn vị tổ chức thi thuộc danh sách công khai trên Hệ thống theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 14 Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT.

Điều 14. Yêu cầu tổ chức thi

2. Trình tự, thủ tục đăng ký tổ chức thi nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu:

b) Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đăng tải danh sách đơn vị được tổ chức thi nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu trên Hệ thống

(2) Cá nhân được đưa vào danh sách thí sinh đủ điều kiện dự khi đã đăng ký thi thành công và nộp đầy đủ chi phí dự thi theo quy định tại khoản 1 Điều 28 Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT.

Điều 28. Mức thu chi phí thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu

1. Mức thu chi phí thi, cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu lần đầu tối đa là 800.000 đồng/thí sinh/kỳ thi.

(3) Hồ sơ đăng ký thi, cấp chứng chỉ bao gồm:

– Đơn đăng ký thi theo Mẫu số 03 Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT;

– 01 ảnh màu mới chụp không quá 06 tháng, cỡ 3cm x 4cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, trang phục lịch sự (đính kèm tệp tin lên hồ sơ đăng ký thi trên Hệ thống);

(4) Hồ sơ đề nghị cấp lại chứng chỉ bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu theo mẫu số 04 Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT;

– 01 ảnh màu mới chụp không quá 06 tháng, cỡ 3cm x 4cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, trang phục lịch sự (đính kèm tệp tin lên hồ sơ đề nghị cấp lại trên Hệ thống);

– Bản gốc chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu còn hiệu lực nhưng bị hư hỏng hoặc bị ghi sai thông tin.

Trường hợp bị mất chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu thì phải có cam kết của người đề nghị cấp lại (đính kèm tệp tin ảnh màu chụp từ bản chính chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu hoặc bản cam kết vào hồ sơ đề nghị cấp lại trên Hệ thống).

(5) Hồ sơ đề nghị cấp gia hạn hiệu lực chứng chỉ bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp gia hạn chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu theo mẫu số 05 Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư 02/2024/TT-BKHĐT;

– 01 ảnh màu mới chụp không quá 06 tháng, cỡ 3cm x 4cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính, trang phục lịch sự (đính kèm tệp tin lên hồ sơ đề nghị gia hạn trên Hệ thống).

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu đơn đăng ký thi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu
  • Tải về Đơn đề nghị cấp lại chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu
  • Tải về Đơn đề nghị cấp gia hạn chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *