Mẫu phiếu dự tuyển viên chức năm 2023

Mẫu phiếu dự tuyển viên chức theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP như sau:

>> Tải về mẫu phiếu dự tuyển viên chức tại đây:

Hướng dẫn điền phiếu dự tuyển viên chức năm 2023

Cách điền phiếu dự tuyển viên chức có thể tham khảo như sau:

(1) Mục Vị trí dự tuyển: Ghi đúng tên vị trí theo chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển.

(2) Mục đơn vị dự tuyển: Ghi tên cơ quan, tổ chức đăng ký dự tuyển.

* I. Thông tin cá nhân:

(1) Họ và tên: Ghi đúng họ, chữ đệm và tên như trong giấy khai sinh bằng chữ in hoa. Ví dụ: NGUYỄN VĂN C.

(2) Ngày, tháng, năm sinh: Ghi đầy đủ ngày, tháng, năm sinh ghi trong giấy khai sinh. Ví dụ: 01/02/1991.

(3) Nam/Nữ: Người viết phiếu tích dấu X vào ô tương ứng ô Nam/Nữ.

(4) Dân tộc: Ghi theo giấy khai sinh. Ví dụ: Kinh, Hoa, Chăm, Mường

(5) Số CMND hoặc CCCD, ngày cấp, nơi cấp: Ghi đúng và đầy đủ thông tin được cấp trên CMND hoặc thẻ CCCD.

(6) Số điện thoại di động để báo tin: Ghi rõ, đầy đủ số điện thoại liên hệ và số điện thoại này đơn vị phải liên lạc được khi cần thiết và địa chỉ email nếu có.

(7) Quê quán: Ghi rõ 3 cấp Phường/Xã/Thị trấn, Quận/Huyện, Tỉnh/Thành phố.

(8) Hộ khẩu thường trú: Ghi chính xác, đầy đủ thông tin.

(9) Chỗ ở hiện nay (để báo tin): Ghi chính xác, đầy đủ địa chỉ đang ở để liên lạc khi cần gửi thông báo kết quả điểm tuyển dụng và kết quả trúng tuyển viên chức. 

(10) Tình trạng sức khỏe, chiều cao, cân nặng: Căn cứ theo kết luận của Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng.

(11) Thành phần bản thân hiện nay: Ghi rõ: sinh viên mới tốt nghiệp, viên chức hoặc lao động hợp đồng hoặc chưa có việc làm.

(12) Trình độ văn hóa: Ghi rõ 12/12 chính quy hoặc 12/12 bổ túc văn hóa.

(13) Trình độ chuyên môn: Khai theo văn bằng chuyên môn phù hợp với vị trí dự tuyển. Ghi đầy đủ, chính xác theo văn bằng chuyên môn cao nhất được cấp.

(14) Loại hình đào tạo của văn bằng chuyên môn tại mục: Ghi đầy đủ, chính xác theo văn bằng chuyên môn cao nhất được cấp. Ví dụ: Chính quy, tại chức,…

* II. Thông tin cơ bản về gia đình: 

Ghi đầy đủ, chính xác thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh, Quê quán, nghề nghiệp, chức danh, chức vụ, đơn vị công tác của cha, mẹ, anh, chị, em và con.

* III. Thông tin về quá trình đào tạo:

(1) Ghi đầy đủ, chính xác tất cả văn bằng chuyên môn, chứng chỉ đào tạo chuyên ngành có liên quan đến yêu cầu của vị trí việc làm, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đã được cấp.

Đối với thí sinh có nhiều bằng chuyên môn thì phải ghi đầy đủ tất cả các thông tin có liên quan đến các văn bằng trên theo thứ tự quá trình học từ thấp đến cao.

(2) Tên trường, cơ sở đào tạo cấp: Ghi đầy đủ, chính xác theo văn bằng chuyên môn, chứng chỉ được cấp. 

(3) Trình độ văn bằng, chứng chỉ:

– Đối với văn bằng: Ghi đầy đủ, chính xác theo văn bằng chuyên môn được cấp. 

– Đối với chứng chỉ: Ghi đầy đủ, chính xác theo chứng chỉ đào tạo chuyên ngành (nếu có), chứng chỉ ngoại ngữ, tin học đã được cấp. 

(4) Ghi rõ chuyên ngành đào tạo (theo bảng điểm).

(5) Ghi rõ ngành đào tạo (theo bằng tốt nghiệp).

(6) Hình thức đào tạo: Ghi rõ: Chính quy, tại chức,…

* IV. Thông tin quá trình công tác (nếu có): 

Ghi quá trình công tác có liên quan đến vị trí dự tuyển đến nay.

* V. Miễn thi ngoại ngữ, tin học: 

Bỏ trống nếu tham dự xét tuyển

* VI. Đăng ký dự thi môn ngoại ngữ: 

Bỏ trống nếu tham dự xét tuyển

* VII. Đối tượng ưu tiên:

Ghi rõ có thuộc đối tượng ưu tiên theo Điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP như sau:

– Đối tượng và điểm ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển:

+ Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

+ Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị;

Con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

+ Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

– Trường hợp người dự thi tuyển hoặc dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 115/2020/NĐ-CP thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu số 01

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *