Giấy giới thiệu là gì?

Giấy giới thiệu là một loại văn bản hành chính do tổ chức, doanh nghiệp,.. phát hành nhằm giới thiệu thông tin của một cá nhân (người đại diện của tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức,..) cho một tổ chức khác để đại diện hoặc trường hợp khác với mục đích là mang lại quyền lợi tốt nhất cho người được giới thiệu để thực hiện một công việc cụ thể nào đó được ghi tại giấy giới thiệu và hoàn thành tốt công việc đó.

Hiện hành, một số mẫu Giấy giới thiệu thông dụng, gồm có:

– Giấy giới thiệu chuyển trường

– Giấy giới thiệu rút tiền tại ngân hàng

– Giấy giới thiệu đăng ký xe máy

– Giấy giới thiệu người vào Đảng

– Giấy giới thiệu công tác.

Giấy giới thiệu là một loại văn bản hành chính

Quy định văn bản hành chính được quy định tại Điều 7 Nghị định 30/2020/NĐ-CP gồm các loại văn bản sau: 

Nghị quyết (cá biệt), quyết định (cá biệt), chỉ thị, quy chế, quy định, thông cáo, thông báo, hướng dẫn, chương trình, kế hoạch, phương án, đề án, dự án, báo cáo, biên bản, tờ trình, hợp đồng, công văn, công điện, bản ghi nhớ, bản thỏa thuận, giấy ủy quyền, giấy mời, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép, phiếu gửi, phiếu chuyển, phiếu báo, thư công.

Như vậy, giấy giới thiệu là một loại văn bản hành chính theo quy định pháp luật.

Thể thức giấy giới thiệu

Căn cứ Điều 8 Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định về thể thức văn bản như sau:

– Thể thức văn bản là tập hợp các thành phần cấu thành văn bản, bao gồm những thành phần chính áp dụng đối với tất cả các loại văn bản và các thành phần bổ sung trong những trường hợp cụ thể hoặc đối với một số loại văn bản nhất định.

– Thể thức văn bản hành chính bao gồm các thành phần chính sau:

+ Quốc hiệu và Tiêu ngữ.

+ Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản.

+ Số, ký hiệu của văn bản.

+ Địa danh và thời gian ban hành văn bản.

+ Tên loại và trích yếu nội dung văn bản.

+ Nội dung văn bản.

+ Chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền.

+ Dấu, chữ ký số của cơ quan, tổ chức.

+ Nơi nhận.

– Ngoài các thành phần quy định nêu trên, văn bản có thể bổ sung các thành phần khác, gồm:

+ Phụ lục.

+ Dấu chỉ độ mật, mức độ khẩn, các chỉ dẫn về phạm vi lưu hành.

+ Ký hiệu người soạn thảo văn bản và số lượng bản phát hành.

+ Địa chỉ cơ quan, tổ chức; thư điện tử; trang thông tin điện tử; số điện thoại; số Fax.

– Thể thức văn bản hành chính được thực hiện theo quy định tại Phụ lục I Nghị định 31/2020/NĐ-CP.

Kỹ thuật trình bày giấy giới thiệu

Tại Điều 9 Nghị định 30/2020/NĐ-CP quy định về kỹ thuật trình bày văn bản như sau: 

Khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang, phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ, vị trí trình bày các thành phần thể thức, số trang văn bản.

Kỹ thuật trình bày văn bản hành chính được thực hiện theo quy định tại Phụ lục I Nghị định 30/2020/NĐ-CP.

Viết hoa trong văn bản hành chính được thực hiện theo quy định tại Phụ lục II Nghị định 30/2020/NĐ-CP

Chữ viết tắt tên loại văn bản hành chính được thực hiện theo quy định tại Phụ lục III Nghị định 30/2020/NĐ-CP

Mẫu giấy giới thiệu

5.1. Mẫu giấy giới thiệu chuyển trường

5.2. Mẫu giấy giới thiệu công tác

5.3. Mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng

5.4. Mẫu giấy giới thiệu người đi rút tiền mặt tại ngân hàng

5.5. Mẫu giấy giới thiệu đi đăng ký xe

Lưu ý: Mẫu giấy giới thiệu đăng ký xe này dành cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng gửi đến công an các quận huyện để hoàn thành thủ tục đăng ký xe máy.

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu giấy giới thiệu chuyển trường
  • Tải về Mẫu giấy giới thiệu chuyển trường tiểu học
  • Tải về Mẫu giấy giới thiệu công tác
  • Tải về Mẫu giấy giới thiệu người vào Đảng
  • Tải về Mẫu giấy giới thiệu người đi rút tiền mặt tại ngân hàng
  • Tải về Mẫu giấy giới thiệu đi đăng ký xe

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *