Bản tường trình là gì? Khi nào phải viết bản tường trình?

Bản tường trình là văn bản được sử dụng nhằm tường thuật lại một vấn đề, quá trình hoặc sự việc đã xảy ra. Do đó, bản tường trình được viết khi xảy ra một sự việc thường hậu quả của sự việc sẽ là không tốt.

Mục đích của văn bản là nhằm trình bày rõ ràng sự việc diễn ra, trong đó, nêu được mức độ vai trò của mình đối với sự việc trên.

Vai trò của bản tường trình: Bản tường trình có vai trò giúp cơ quan có thẩm quyền, công ty, doanh nghiệp xác định được thông tin được toàn cảnh sự việc. Từ đó, xác định nội dung sự việc giúp

Mẫu bản tường trình thông dụng năm 2023

Hiện hành, phổ biến nhất có 03 loại bản tường trình, gồm:

2.1. Bản tường trình sự việc

Bản tường trình sự việc: Là bản tường trình chung có thể sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau. Khi xảy ra các trường hợp liên quan đến sự việc mà bản thân chứng kiến hoặc có vai trò liên quan.

2.2. Bản tường trình tai nạn

Bản tường trình tai nạn: Là bản tường trình của người dân hoặc người gây ra tai nạn, người bị tai nạn nhằm tường thuật lại sự việc với cơ quan có thẩm quyền.

2.3. Bản tường trình vi phạm nội quy công ty

– Bản tường trình vi phạm nội quy công ty: Là bản tường trình của nhân viên khi có hành vi vi phạm quy định, nội quy công ty. Theo đó, thực hiện việc tường trình nhằm xác định đúng lỗi vi phạm.

Hướng dẫn cách viết bản tường trình đúng chuẩn

Khi viết bản tường trình, người viết cần lưu ý nội dung như sau:

Bản tường trình được viết để tường thuật lại nội dung sự việc xảy ra. Do đó, khi trình bày lại nội dung sự việc cần phải đáp ứng một số nội dung nhằm nêu rõ nội dung sau:

– Quốc hiệu: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM;

– Tiêu ngữ: Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

– Họ và tên người viết tường trình;

– Vi trí (Đối với bản tường trình vi vi phạm nội quy công ty)

– Ngày sinh:

– Quê quán;

– Nơi ở hiện nay:

– Công việc;

– Địa điểm, thời gian xảy ra sự việc;

– Những người có liên quan đến sự việc;

– Trình tự, diễn biến sự việc;

– Nguyên nhân sự việc;

– Mức độ thiệt hại (nếu có);

– Trách nhiệm của người viết trong trường hợp sự việc đó gây ra hậu quả;

– Lời cam kết (Cam kết thông tin chính xác hoặc cam kết không tái phạm);

– Ký, ghi rõ họ tên.

Lưu ý: Bản tường trình cần đảm bảo về tính chính xác do đó khi thực hiện viết bản tường trình lời cam kết có vai trò là lời khẳng định về trách nhiệm đối với lời trình bày của mình.

Trong một số trường hợp việc trình bày không chính xác có thể dẫn đến việc gây khó khăn cho cơ quan chức năng khi xác định vụ việc, tai nạn hoặc doanh nghiệp, công ty khi xử lý vi phạm.

Danh sách tải về

  • Tải về Mẫu bản tường trình sự việc 1
  • Tải về Mẫu bản tường trình sự việc 2
  • Tải về Mẫu bản tường trình tai nạn
  • Tải về Mẫu bản tường trình do vi phạm nội quy công ty

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *