Thông tin cần biết

Theo đó, Điều 19, Điều 20 Nghị định 144/2020/NĐ-CP ban hành ngày 14/12/2020 quy định điều kiện, thủ tục đối với cá nhân Việt Nam ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu như sau:

**Điều kiện dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế

(1) Có giấy mời của tổ chức, cá nhân tổ chức cuộc thi.

(2) Không trong thời gian bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính;

(3) không có án tích hoặc không phải là người đang bị buộc tội theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự.

(4) Không trong thời gian bị đình chỉ hoạt động biểu diễn nghệ thuật theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Hiện hành, điều kiện để cá nhân Việt Nam dự thi các cuộc thi nhan sắc quốc tế được quy định tại Khoản 13 Điều 1 Nghị định 15/2016/NĐ-CP như sau:

– Đã đạt danh hiệu chính tại các cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước;

Được một tổ chức Việt Nam có đăng ký kinh doanh dịch vụ văn hóa, nghệ thuật hoặc quyết định thành lập có chức năng hoạt động văn hóa, nghệ thuật của cơ quan nhà nước có thẩm quyền làm đại diện thực hiện thủ tục đề nghị cấp giấy phép dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế và đưa đi dự thi.

**Thủ tục dự thi người đẹp, người mẫu quốc tế

– Cá nhân Việt Nam ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu phải thực hiện thủ tục đề nghị cơ quan chuyên môn về văn hóa thuộc UBND cấp tỉnh nơi cá nhân cư trú cấp văn bản xác nhận dự thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài.

– Thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục:

+ Tờ khai về việc ra nước ngoài dự thi người đẹp, người mẫu như mẫu dưới đây (Mẫu số 10);

+ Bản sao giấy mời dự thi kèm theo bản dịch tiếng Việt có chứng thực chữ ký người dịch.

– Cá nhân có thể gửi 01 bộ hồ sơ trực tiếp; qua bưu chính hoặc trực tuyến tới cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

Lưu ý:

Cá nhân chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận theo thủ tục trên thì không được sử dụng danh hiệu đạt được tại cuộc thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài trong hoạt động nghệ thuật biểu diễn ở Việt Nam.

Nghị định 144/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2021.

Danh sách tải về

  • Tải về Tờ khai về việc ra nước ngoài dự thi người đẹp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *