Nguyên tắc sử dụng và quản lý biểu mẫu trong hoạt động điều tra hình sự

– Chỉ sử dụng các biểu mẫu trong hoạt động điều tra hình sự và hoạt động kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm. 

Các biểu mẫu phải được sử dụng và quản lý đúng mục đích cho hoạt động điều tra hình sự và hoạt động kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm.

– Việc ghi thông tin trong từng biểu mẫu phải bảo đảm khách quan, chính xác, đầy đủ theo đúng quy định của pháp luật.

(Căn cứ Điều 3 Thông tư 119/2021/TT-BCA)

Danh sách 25 biểu mẫu công an cấp xã được phép sử dụng trong điều tra hình sự

(Ký hiệu – Tên biểu mẫu)

01 – Biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm

03 – Phiếu chuyển nguồn tin về tội phạm

24 – Biên bản tiếp nhận người phạm tội ra tự thú/đầu thú

25 – Biên bản giao nhận người phạm tội tự thú/đầu thú

69 – Biên bản bắt người phạm tội quả tang

70 – Biên bản tiếp nhận người bị bắt trong trường hợp phạm tội quả tang

72 – Biên bản giao, nhận người bị bắt

100 – Biên bản bắt người đang bị truy nã

101 – Biên bản tiếp nhận người bị bắt theo quyết định truy nã

137 – Bản tự khai/bản tường trình

140 – Biên bản ghi lời khai

145 – Biên bản xác minh

146 – Biên bản làm việc

148 – Biên bản tạm giữ tài sản, đồ vật, tài liệu

150 – Biên bản niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ

151 – Biên bản mở niêm phong đồ vật, tài liệu bị tạm giữ

155 – Biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng

162 – Biên bản kiểm tra, xác định nơi xảy ra vụ việc

168 – Sơ đồ nơi xảy ra vụ việc

206 – Yêu cầu tra cứu

209 – Lý lịch cá nhân

213 – Giấy mời (bìa 100g/m2)

215 – Giấy giới thiệu công tác (bìa 100g/m2)

240 – Biên bản giao, nhận hồ sơ vụ án/vụ việc

294 – Sổ theo dõi tiếp nhận, phân loại nguồn tin về tội phạm

(So với quy định trước đây, Thông tư 119/2021/TT-BCA cũng bổ sung các biểu mẫu đối với công an cấp xã bao gồm: Biên bản tiếp nhận nguồn tin về tội phạm; Phiếu chuyển nguồn tin về tội phạm; Biên bản giao nhận người phạm tội tự thú/đầu thú; Bản tự khai/bản tường trình; Biên bản kiểm tra, xác định nơi xảy ra vụ việc; Sơ đồ nơi xảy ra vụ việc; Yêu cầu tra cứu).

Danh sách tải về

 • Tải về Mẫu 01
 • Tải về Mẫu 03
 • Tải về Mẫu 24
 • Tải về Mẫu 25
 • Tải về Mẫu 69
 • Tải về Mẫu 70
 • Tải về Mẫu 72
 • Tải về Mẫu 100
 • Tải về Mẫu 101
 • Tải về Mẫu 137
 • Tải về Mẫu 140
 • Tải về Mẫu 145
 • Tải về Mẫu 146
 • Tải về Mẫu 148
 • Tải về Mẫu 150
 • Tải về Mẫu 151
 • Tải về Mẫu 155
 • Tải về Mẫu 162
 • Tải về Mẫu 168
 • Tải về Mẫu 206
 • Tải về Mẫu 209
 • Tải về Mẫu 213
 • Tải về Mẫu 215
 • Tải về Mẫu 240
 • Tải về Mẫu 294

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *