Thông tin cần biết

Theo đó, ban hành 16 biểu mẫu về quản lý thuế với hàng hóa xuất nhập khẩu:

Thông tư 06/2021/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 08/3/2021.

Danh sách tải về

  • Tải về 16 biểu mẫu về quản lý thuế với hàng xuất nhập khẩu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *