Thông tin cần biết

Theo đó, các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông tư 21/2020/TT-BCT gồm:

– Mẫu 01: Văn bản đề nghị cấp, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực

– Mẫu 2a: Giấy phép do Bộ Công Thương cấp

– Mẫu 2b: Giấy phép do Cục Điều tiết điện lực cấp

– Mẫu 2c: Giấy phép do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp

– Mẫu 2d: Giấy phép do Sở Công Thương cấp

– Mẫu 3a: Danh sách trích ngang các chuyên gia tư vấn lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực

– Mẫu 3b: Danh sách trích ngang người trực tiếp quản lý kỹ thuật, vận hành

– Mẫu 4a: Báo cáo về tình hình hoạt động điện lực lĩnh vực phát điện

– Mẫu 4b: Báo cáo về tình hình hoạt động điện lực lĩnh vực truyền tải điện, phân phối điện

– Mẫu 4c: Báo cáo về tình hình hoạt động điện lực lĩnh vực bán buôn điện, phân phối và bán lẻ điện

– Mẫu 4d: Báo cáo về tình hình hoạt động điện lực lĩnh vực tư vấn chuyên ngành điện lực

– Mẫu 5: Báo cáo về tình hình cấp giấy phép hoạt động điện lực tại địa phương của năm trước

Thông tư 21/2020/TT-BCT có hiệu lực thi hành từ ngày 26/10/2020 và thay thế Thông tư 36/2018/TT-BCT ngày 16/10/2018 và Thông tư 15/2019/TT-BCT ngày 26/8/2019.

Danh sách tải về

  • Tải về 12 biểu mẫu mới trong cấp giấy phép hoạt động điện lực
    theo Thông tư 21/2020/TT-BCT

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *