Thông tin cần biết

– Mẫu số 03: Giấy phép xây dựng (Sử dụng cho công trình không theo tuyến);

– Mẫu số 04: Giấy phép xây dựng (Sử dụng cho công trình ngầm);

– Mẫu số 05: Giấy phép xây dựng (Sử dụng cho công trình theo tuyến);

– Mẫu số 06: Giấy phép xây dựng (Sử dụng cấp theo giai đoạn của công trình không theo tuyến);

– Mẫu số 07: Giấy phép xây dựng (Sử dụng cấp theo giai đoạn của công trình theo tuyến);

– Mẫu số 08: Giấy phép xây dựng (Sử dụng cấp cho dự án);

– Mẫu số 09: Giấy phép xây dựng (Sử dụng cho nhà ở riêng lẻ);

– Mẫu số 10: Giấy phép sửa chữa, cải tạo công trình;

– Mẫu số 11: Giấy phép di dời công trình;

– Mẫu số 12: Giấy phép xây dựng có thời hạn (Sử dụng cho công trình, nhà ở riêng lẻ).

Danh sách tải về

  • Tải về File word 10 mẫu Giấy phép xây dựng mới nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *