Thanh Nguyễn

Lawer

3 năm kinh nghiệm hành nghề Luật sư

Học vấn

Trình độ đại học trở lên và các chứng chỉ hành nghề liên quan

Ngoại ngữ

Xử lý tốt hồ sơ sử dụng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh

Kinh nghiệm

Ít nhất 4 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực chuyên môn

Tận tâm

Kim chỉ nam "Khách hàng là thượng đế"